รู้จักศักยภาพของตัวเอง กับกิจกรรม Workshop “In search your excellence” และ Pattaya Social Explorer “How to make Pattaya Better” ณ โรงแรม Siam@Siam Pattaya

ท่านสามารถติดตามข่าวสารของ IDEA ได้ทาง

Website:     http://idea.utcc.ac.th
Facebook : IDEA by UTCC
#IDEA2 #IDEA #IDEAfamily