#IDEA3

#IDEA3 ขอขอบคุณ “พี่อาร์ม – วิบูลย์ ลีรัตนขจร” ผู้บริหารช่อง 3 และ CEO บริษัท เซิร์ช (ไลฟ์) จำกัดที่ได้เปิดสตูดิโอช่อง 3 ให้เรียนรู้การผลิตและระบบการทำรายการทีวี พร้อมกับแชร์ประสบการณ์ของการทำสื่อในยุคของการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิตอล และการสร้างสรรค์งานบันเทิง พร้อมให้แง่คิดต่อพวกเรา #IDEA3 ในการพัฒนาสื่อบันเทิง เราเชื่อว่าอนาคตงานบันเทิงที่สร้างสรรค์โดยคนไทย ย่อมไม่แพ้ที่ใดในโลก

#EverythingsBeginWithIDEA
#IDEA3
#IDEAbyUTCC

ท่านสามารถติดตามข่าวสารของ IDEA ได้ทาง
Website:     http://idea.utcc.ac.th
Facebook : IDEA by UTCC