กิจกรรมร่วมค้นหาแนวคิดเพื่อสร้าง Model ต้นแบบ กับ ดร.เพ็ชร ชินบุตร และ ดร.พันธิตรา ปัทมานนท์ ที่จะพาชาว IDEA ไปที่จะนำไปสู่ Final Workshop ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจาก Design Thinking Workshop ที่ผ่านมา

และช่วงเย็นชาว IDEA ร่วม IDEA Talk ในหัวข้อ Innovation and Creativity : Two sides of the same coins กับ คุณชาคริต จันทร์รุ่งสกุลผู้ก่อตั้งบริษัท FireOneOne ที่พัฒนา Mobile solution สำหรับองค์กรชั้นนำหลายแห่งในประเทศไทย

นอกจากนี้ยังเป็น Mentor และกรรมการร่วมตัดสินการประกวดสตาร์ทอัพหลายรายการ ผลงานของ #FireOneOne นั้นนับเป็นผลงานที่น่าภูมิใจของคนไทย ซึ่งได้รับเลือกให้ได้ขึ้นนำเสนอผลงานบนเวทีของ Apple อีกด้วย

ท่านสามารถติดตามข่าวสารของ IDEA ได้ทาง

Website:     http://idea.utcc.ac.th
Facebook : IDEA by UTCC
#IDEA2 #IDEA #IDEAfamily