#IDEA4

#IDEA 2019 (รุ่น4) .. เปิดรับสมัคร <REGISTER NOW>

▶️ เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้ ถึง 31 มกราคม 2562
       หลักสูตร IDEA [Innovation Driven Entrepreneurship Academy]

▶️IDEA Trip 
ทำให้ผู้เข้าอบรมได้ออกไปเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆ ทำกิจกรรมต่างๆที่แฝงเรื่องราวของการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
การใช้เทคโนโลยีอนาคตเข้ามาอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน ทำให้การดำรงชีวิตง่ายขึ้น เชื่อมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
ให้กับสังคม เน้นพัฒนาบุคลากร และนำความรู้ไปใช้จริงในสังคม สามารถสร้างวงจรต่อยอดของการออกแบบผลงาน

♻️โดยใช้วงจร DISCOVER > SHARE > INNOVATION > and then to DISCOVER again
♻️DISCOVER > ค้นหาไอเดียดีไซน์ที่ตอบโจทย์สังคมยุคหน้า
♻️SHARE > แชร์ผลงานต่อสังคม เพื่อสร้างต้นแบบการเรียนรู้ต่อยอด
♻️INNOVATION > เกิดนวัตกรรมใหม่ เกิด awareness
และกลับไปสู่การค้นหาสิ่งใหม่ต่อยอดสร้างวงจรการเรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆ

▶️ความร่วมมือระหว่างประเทศ
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ได้จัดทำรางวัล DEMark ขึ้นเป็นรางวัลระดับประเทศ
สามารถส่งเข้า GMark ต่อได้

♻️โดยรางวัลกับงานดีไซน์ที่สร้างคุณค่าให้แก่คน อุตสาหกรรม และสังคม หรือตอบโจทย์ในการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันนั้น
ดูการตอบโจทย์ 4 เรื่อง
1.HUMAN
2.INDUSTRIAL
3.SOCIAL
4.TIME

#IDEA 2019 (รุ่น4)

▶️เรียนทุกวันเสาร์ 2 มี.ค. – 6 ก.ค. 62 (มีที่ปรึกษาธุรกิจตลอด 4 เดือน) เวลาเรียน 14.00-18.00 น.
▶️รายละเอียด/ ลงทะเบียน
▶️คลิก http://utcc2.utcc.ac.th/idearegister/
โทร. ‭02-697-6861
#IDEA24Steps #IDEAtheBestCourse
#IDEAbyUTCC #EverythingBeginsWithIDEA

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ติดต่อคุณสุดาวรรณ เข็มทอง 02-697-6862
LINE ID: @IDEAbyUTCC (มี@ ด้วยนะค่ะ)
Facebook: http://www.facebook.com/IDEAbyUTCC