#IDEA3 Orientation

#IDEA3 Orientation
เสาร์ที่ผ่านมานี้เปิดรุ่น 3 พบกับหนุ่มสาว นักคิดมากมายจากทุก stakeholders ไม่ว่าจะเป็น ผู้ประกอบการ ผู้บริหารองค์กรธุรกิจ ข้าราชการรุ่นใหม่ อาจารย์เชี่ยวชาญ และนักลงทุน ที่ได้มีโอกาสมาร่วมสร้างสังคม innovation ecosystem เล็กๆ (แต่คิดใหญ่) ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ในวันแรกนี้ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมาได้พบกับ อ.แม่ -รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ กับการเล่าถึง IDE Ecosystem ว่าสำคัญอย่างไร และ IDE (Innovation Driven Entrepreneur) แตกต่างจาก SME ทั่วไปอย่างไร รวมถึงแนวทางในการสอนให้พวกเราเป็น ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม หรือ IDE ซึ่งเป็นกลไกในการทำให้พวกเราเป็น นักรบทางเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในอนาคต
นอกจากนั้น #IDEA3 ยังได้พบกับ ดร.เพ็ชร ชินบุตร -พี่เพ็ชร (ผู้อำนวยการหลักสูตร) ดร.พีรพงษ์ ฟูศิริ -พี่หมี (หัวหน้าทีมโค้ช) และทีมโค้ชที่ประกอบด้วยนักธุรกิจและ อาจารย์ที่มากด้วยประสบการณ์ ที่จะให้แนวทางในการพัฒนาและผสม IDEA+ TECHNOLOGY +PASSION ให้เกิด innovation ได้
ปิดท้ายของวัน ทาง #IDEA3 ได้มีโอกาสพบกับ #IDEA1และ #IDEA2 เพื่อสร้างเครือข่ายร่วมกัน

ท่านสามารถติดตามข่าวสารของ IDEA ได้ทาง
Website:     http://idea.utcc.ac.th
Facebook : IDEA by UTCC