#IDEA3

Hello IDEA3

วันศุกร์นี้เราพบกันเวลา 14.00 น ที่ช่อง 3 ถนนพระราม 4 ตึกข่าว ชั้น G

พวกเราจะไปดูงานพร้อมกับเรียนรู้แนวคิด Exclusive จาก “คุณวิบูลย์ ลีรัตนขจร – คุณอาร์ม” ช่อง 3 ผู้อยู่ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังวงการสื่อ ประสบการณ์ทั้งผู้ผลิต ผู้จัด ผู้บริหาร รายการข่าว/โชว์ และเจ้าของสื่อต่างๆ ทั้งสื่อช่องทางใหม่ และช่องทางเก่า กับการแลกเปลี่ยนแนวคิดอินไซต์ที่พลาดมิได้

ท่านสามารถติดตามข่าวสารของ IDEA ได้ทาง
Website:     http://idea.utcc.ac.th
Facebook : IDEA by UTCC