#IDEA3
เสาร์นี้ พบกันที่ห้อง IDE Center อาคาร 1 ชั้น 1 ม.หอการค้าไทย
12.00 น. สถาบันเตรียมอาหารกลางวันไว้ให้ จาก “Indie Dish”
แต่ละกลุ่มสามารถนัดมาคุยเรื่องงานโปรเจคได้
ส่วนการเรียนเริ่มเวลาเดิมนะจ้ะ 14.00 น.
14.00 – 15.30 น.
พบกับ “Professor Nelson Phillips” จาก Imperial College Business School, UK และ Abu Dhabi Chamber Chair in Strategy Innovation
เนื้อหาช่วงนี้ ใครอยากทราบถึง การวางกลยุทธ์ด้านการปรับคนและองค์กรสู่ยุคเทคโนโลยีและนวัตกรรม อจ.ท่านนี้เลยค่ะเก่งเรื่อง Digitization and Organizational Transformation: the perspectives of leadership
15.30 น.  Break
16.00-18.00 น.
พบกับ P White ชาคริต จันทร์รุ่งสกุล อีกครั้ง
รอบนี้ พี่ไวท์ จะมาแชร์ประสบการณ์การทำ “Market Validation” ค่ะ
18.00 น. ต่อด้วย งานปาร์ตี้ ของ 2S :SunTzu and Shakespere
ณ​ อาคาร 23 ชั้น 7 ค่ะ
แต่งกาย ดำๆๆ จะสั้นจะยาวขอดำๆ นะจ้ะ

#IDEASpeaker
#IDEA3
#IDEAbyUTCC

ท่านสามารถติดตามข่าวสารของ IDEA ได้ทาง
Website: http://idea.utcc.ac.th
Facebook : IDEA by UTCC