#IDEA3

ชาคริต จันทร์รุ่งสกุล ‘พี่ไวท์’

ผู้ก่อตั้งFireOneOne ครีเอทีฟเอเจนซี่ที่เชี่ยวชาญเรื่องเทคโนโลยี ให้บริการปรึกษาด้านแบรนด์ และการออกแบบ พี่ไวท์เขาเป็นทั้งครีเอทีฟ นักคิด นักปฏิบัติ นักลงทุน (Venture Capitalist)

ลูกค้าของ FireOneOne มีทั้งบริษัทยักษ์ใหญ่ ไปจนถึงธุรกิจ SME ‘พี่ไวท์’ เป็นหนึ่งคนอยู่ในวงการสตาร์ทอัพเมืองไทยในรุ่นแรกๆ ซึ่งในบทบาทเขาเป็นคนที่อยู่ในสายงานที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี พี่ไวท์เริ่มโดดเด่นในวงการตอนปี2009 เขาทำงานให้กับ แสนสิริ บริษัทอสังหารายใหญ่ของเมืองไทย พัฒนาโปรเจ็ค Digital Sales Kit แบบ Multi-Touchให้แสนสิริใช้ขายคอนโดมิเนียม และจากจุดนั้น แสนสิริสนใจเรื่องการทำ Property Tech และสนใจให้พี่ไวท์เข้าไปช่วยดูแลเรื่องนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยของแสนสิริทั้งหมด จนกระทั่งเกิดข้อตกลงระหว่าง พี่ไวท์ และ แสนสิริ โดยแสนสิริตั้งกองทุนมูลค่ากว่า 200 ล้านบาทที่เป็นการร่วมทุนระหว่าง แสนสิริ และ ธนาคารไทยพาณิชย์ ในชื่อว่า “SiriVenture” โดยขอให้พี่ไวท์ นั่งเป็นซีอีโอของบริษัท โดยตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะขยายเป็นขนาดหมื่นล้านบาทภายในห้าปี ซึ่งกองทุนนี้จะเข้าไปลงทุนในสตาร์ทอัพที่เกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัย เช่น สมาร์ทโฮม, Internet of Things, AI (ปัญญาประดิษฐ์) และ Fintech ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอยู่อาศัย เช่น เรื่องรีไฟแนนซ์

นอกจากนี้ พี่ไวท์ยังได้เข้าไปช่วยเป็นกรรมการทรงคุณวุฒิ ให้ กับกระทรวงพาณิชย์ในคณะของ New Economy Academy ที่จะพัฒนาการเรียนรู้ให้กับ SME ไทย และพี่ไวท์เป็นศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ท่านสามารถติดตามข่าวสารของ IDEA ได้ทาง
Website:     http://idea.utcc.ac.th
Facebook : IDEA by UTCC