Entrepreneurship can be taught

ครอบครัว IDEA ทั้งรุ่น 1 และ 2 พร้อมหน้าพร้อมตา ร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Entrepreneurship can be taught”
กูรูด้าน Entrepreneurship จาก MIT สหรัฐอเมริกา Professor Bill Aulet เจ้าของผลงาน Best seller “Disciplined Entrepreneurship”
ผู้บ่มเพาะ startup ในอเมริกาได้สำเร็จมาแล้วกว่า 100 ราย ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณอิสระ ว่องกุสลกิจ นายกสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นผู้กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟัง ณ ห้องเรียนรวม 10201 อาคาร 10 ชั้น 2 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา

ท่านสามารถติดตามข่าวสารของ IDEA ได้ทาง

Website:     http://idea.utcc.ac.th
Facebook : IDEA by UTCC
#IDEA2 #IDEA #IDEAfamily