ครอบครัว IDEA ทั้งรุ่น 1 และ 2 พร้อมกันถวายรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ โดยคุณฐิตินันท์ เกียรติไพบูลย์ เป็นผู้กล่าวถวายสักการะ องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และมอบวุฒิบัตร แก่ IDEA รุ่นที่ 1

ท่านสามารถติดตามข่าวสารของ IDEA ได้ทาง

Website:     http://idea.utcc.ac.th
Facebook : IDEA by UTCC
#IDEA2 #IDEA #IDEAfamily